Diagnostika

Vstupný rozhovor

Vstupný rozhovor, analýza zdravotnej dokumentácie ktorú má klient v dispoziícii so sebou (MRI,RTG, lekárska správa…), zhodnotenie držania tela, pohybových stereotypov, skrátených a oslabených svalov a podobne. Vždy berieme do úvahy aj ďalšie faktory (psychika, životná situácia atď.), ktoré môžu váš stav ovplyvňovať.