Floosing

Floosing

Pomocou špeciálnych gúm floss band, dochádza ku kompresii tkanív a následne k ich mobilizácii, prekrveniu, regenerácii, odstráneniu bolestí a zväčšeniu rozsahu