Kraniosakrálna terapia

KRANIOSAKRÁLNA TERAPIA Jemná, neinvazívna dotyková terapia

Prináša zlepšenie fyzického a psychického stavu -navodzuje hlboké uvoľnenie a vnútorný pokoj -povzbudzuje samoozdravné mechanizmy tela.

Navodzuje hlboké uvoľnenie a vnútorný pokoj

Povzbudzuje samoozdravné mechanizmy tela.

V membránovom systéme mozgových a miechových blán od lebky cez chrbticu až ku krížovej kosti v pravidelnom rytme pulzuje mozgovomiechová tekutina. Táto pulzácia sa označuje aj ako dych života alebo tiež ako vrodený riadiaci princíp v jadre všetkých životných procesov či ako vrodená liečivá múdrosť tela. Ide o celkom odlišný rytmus, nezávislý od dýchacieho a srdcového rytmu.Samotná terapia je jednoduchá. Pacient oblečený leží na masážnom stole a terapeut sa jemne dotýka tela. Začína nohami, pretože aj tam je možné vnímať pulzáciu mozgovomiechového moku. Dotyky potom vedú od nôh cez kostrč a panvu po chrbtici až k hlave. Neraz sa práve jemným pôsobením na kostrč odstráni bolesť v hlave. Pri uvoľňovaní blokád v kraniosakrálnom systéme sa okrem iného využíva tzv. kľudový bod. Terapeut na chvíľu zastaví napúšťanie systému, tým sa vytvorí podtlak a väčšie množstvo likvoru v mozgových komorách. Keď sa prúdenie do systému obnoví, mozgovomiechový mok ho prepláchne pod väčším tlakom a poriadne prečistí. Je to akoby sa celý systém reštartoval. Človek po tom zvyčajne pocíti veľkú úľavu. Napúšťanie a vypúšťanie kraniosakrálneho systému, plynulosť pulzácie a symetriu na pravej i ľavej časti tela.Názov je odvodený z latinského slova cranium (lebka) a sacrum (krížová kosť).