Tejpovanie – kineziotejping

Tejpovanie –  kineziotejping

Pomocou pružnej tejpovacej pásky dochádza k elevácii kože, podkožia a povrchovej fascie, čím je umožnený zvýšený prísun krvy a zlepšenie lymfatickej cirkulácie, a tým rýchlejšia regenerácia, hojenie a ústup bolestí